Concursul local de proiecte de tineret

Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București organizează în perioada 14 iunie 2021 - 26 noiembrie 2021, Concursul local de proiecte de tineret.

Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București organizează în perioada 14 iunie 2021 - 26 noiembrie 2021, Concursul local de proiecte de tineret. Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret este de 107872,3 LEI cu o limită maximă pe proiect de 32361,81 LEI.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 prioritățile și măsurile indicative sunt următoarele: 

Prioritatea 1.Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social cu măsurile indicative:Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale. 

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile  cu măsurile indicative:Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative; Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc; Încurajarea dialogului responsabil între tinerii din mediul rural și reprezentanții autorităților publice, incluziunea tinerilor în viața comunității și creșterea rolului pe care aceștia îl au în procesul de luare a deciziilor.

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate cu măsurile indicative: Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii.

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de comunicare on-line cu măsurile indicative: Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate; Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual; Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului; Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor; Consolidarea sectorului de tineret în mediul rural și susținerea educatorilor, lucrătorilor de tineret, structurilor informale și formale de reprezentare a tinerilor din mediul rural sau care oferă servicii acestora; Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educație de calitate și oportunități de dezvoltare personală, profesională și socială în limba maternă.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos cu măsurile indicative:Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc; Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;

Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură cu măsurile indicative: Facilitarea accesului la activități culturale; Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic; Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești; Dezvoltarea oportunităților culturale pentru tinerii din mediul rural și promovarea consumului cultural, diversității culturale a identității locale, regionale și europene în rândul acestora. 

Solicitanții eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare solicitant poate depune maximum 1 proiect pe prioritate. 

Calendarul de desfășurare a concursului: 

 • depunerea dosarului de concurs: 14.06.2021 – 30.06.2021, între orele 08:30 – 16:00, de luni până joi și vineri, între orele 08:30 – 14:00, (cu excepția zilelor nelucrătoare), la sediul DSTMB din Bulevardul Gheorghe Magheru, nr. 28 – 30, Etaj 6, Sector 1, București; 
 • etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 02.07.2021 – 07.07.2021
 • afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 08.07.2021
 • depunerea completărilor:09.07.2021 – 15.07.2021
 • verificarea completărilor depuse: 16.07.2021 – 19.07.2021
 • afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 19.07.2021
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 20.07.2021 – 22.07.2021
 • analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:23.07.2021 – 27.07.2021
 • afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 28.07.2021
 • etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 29.07.2021 – 03.08.2021
 • afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:04.08.2021
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 05.08.2021 – 09.08.2021
 • analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 10.08.2021 – 16.08.2021
 • afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 16.08.2021
 • afișarea rezultatelor finale: 17.08.2021. Perioada de desfășurare a proiectelor de tineret: 02.09.2021 – 26.11.2021. Contestațiile la Concursul local se depun pe adresa de e-mail concurs.proiecte@mts.ro.
 • Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021, se pot obține de pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului (www.mts.ro), site-ul DSTMB (www.dstmb.ro) sau de la adresa de mail (dstmb@mts.ro).

OBSERVAȚIE:Termenul prevăzut de art. 20, alin (1) din Legea nr. 350/2005 se va modifica în baza prevederilor art. 20, alin (2) și (3) ale Legii nr. 350/2005, ținând cont de faptul că la momentul lansării prezentului anunț, instituția se află în curs de finalizare a procedurilor pentru ocupare unei funcții contractuale, vacante, consilier II ce va prelua parte dintre atribuțiile și activitățile desfășurate de către structura funcțională de tineret, din cadrul DSTMB. Reducerea termenului de depunere a proiectelor se realizează pentru a respecta calendarul cadru – cu impact la nivel național –  lansat de către Ministerul Tineretului și Sportului, în baza OMTS nr. 300 din 14.05.2021.

INFORMATII PRIVIND METODOLOGIA pentru Concursul local de proiecte de tineret pot fi obtinute AICI

INFORMATII PRIVIND GHIDUL Solicitantului pentru Concursul local de proiecte de tineret (aprobat prin Ordinul M.T.S. Nr. 337 din 28 mai 2021) pot fi obtinute AICI