Concurs posturi vacante

Rezultatele probei scrise pentru Concursul/Examenul organizat în data de 02.09.2021 în vederea ocupării posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSTMB.

  • La concursul/examenul organizat în data de 02.09.2021, în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSTMB.

 

 

Nr.

crt

 

Nume și prenume candidat

 

Puntaj probă scrisă

(puncte)

 

Rezultat probă scrisă

 

ADMIS/RESPINS

1

DAMILOIU EMIL - FLORIN

22 pct.

RESPINS

2

BORȚEA FILICĂ

24 pct.

RESPINS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, în conformitate cu dispozițiile art.31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare ale unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se vor depune la sediul comisiei de concurs, angajat/salariat Radu Cătălin.

Afișat astăzi 03.09.2021, la Sediul DSTMB și pe site-ul instituției www.dstmb.ro

Președinte Comisia de concurs – Director executiv

Marcel RĂDUCU