DIRECȚIA PENTRU SPORT ȘI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Planificare strategica

Planificarea strategică se utilizează la nivelul administraţiei din România pentru a reuni într-un singur cadru de management aspecte legate de planificarea organizaţională, stabilirea priorităţilor, planificarea politicilor publice şi elaborarea bugetului.  Procesul de planificare strategică se realizează în baza  HG nr. 1807/2006 pentru aprobarea Componenţei de Management, cu modificările ulterioare si HG nr. 158/2008 pentru aprobarea Componenţei de programare bugetară.

 

Sistemul de planificare strategică este introdus la nivel instituţional prin intermediul a două componente, respectiv:

  • componenţa de management, care constă în mandat, viziune, valori comune, analiza mediului intern şi extern, priorităţile pe termen mediu şi direcţiile de activitate;
  • componenţa de programare bugetară, care asigură legătura necesară dintre procesele de planificare a politicilor publice şi cele care ţin de pregătirea bugetului.