DIRECȚIA PENTRU SPORT ȘI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Legislatie specifica

–          Legea tinerilor nr. 350/21.07.2006;

–          Legea nr. 333/2006 – privind infiintarea centrelor de informare si consiliere pentru tineret;

–          Hotărârea Guvernului României privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor MTS în domeniul activităţii de tineret cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 259/ 2006 modificată şi completată de HG nr. 651/ 2009;

–          Hotărârea Guvernului României privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, HG nr. 264/ 2003 republicată.

–          Legea nr. 15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;

–          Legea nr. 293/2007 – pentru modificarea si completarea legii nr. 15/2003;

–          Legea nr. 351/21.07.2006 – privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Tineretului din Romania;

–          HG nr. 801/2004 – privind organizarea si functionarea caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Sportiv Studentesc “Tei”.