DIRECȚIA PENTRU SPORT ȘI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Raport public pe anul 2015 al Curții de Conturi a României

7 March 2018, Slider, Stiri
poza site-page-001

Acest articol își dorește să vină în sprijinul dumneavoastră, stimate cetățean bucureștean și nu numai, pentru a înțelege că instituția noastră nu se regăsește în rândurile acestei sinteze, demonstrând faptul că indiferent de atacurile la comandă din presa online sau ale angajatului prin diferite plângeri depuse la diferite alte instituții, Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București a fost și rămâne o instituție pe plan local care a respectat și respectă prevederile legale în vigoare în ultimii ani.

DESCARCĂ AICI

 

Prin urmare vom continua demersurile noastre legale și vă aducem la cunoștință următoarele:

  1. Până la aprobarea Memorandumului transmis de Minister în calitate de ordonator principal de credite în atenția Guvernului României, și comunicare de către aceștia asupra deciziei luate privind posturile vacante ce pot fi scoase la concurs, situația privind suspendarea temporară comunicată în data de 04.01.2018, nu se modifică.

 

  1. Alocarea Bugetară de către Minister a sumei de 61.324 lei la Titlul 20 “Bunuri și servicii”, ce nu corespunde suma de 170.000 lei transmisă de MTS în data de 18.01.2018 și reiterată de aceștia în data de 15.02.2018, fapt pentru care nu cunoaștem la această dată fundamentarea Ordonatorului principal de credite și implicit pentru ce se vor cheltui acești bani pentru buna organizare și funcționare a DSTMB.

Menționăm că Proiectul de buget al DSTMB transmisă fundamentat către MTS conform legilor în vigoare, în anul 2017, pentru Titlul ”Bunuri și servicii” este de 1.738.860 lei.

Rezultă în prezent o alocare de 3,53 % față de necesarul solicitat de DSTMB pentru anul 2018.

 

  1. Alocarea bugetară de către Minister a sumei de 47.984 lei la Titlul 59 “Acțiuni cu caracter științific și social cultural”, ce nu corespunde cu suma totală de 221.592 lei (000 lei pentru activități sportive și 71.592 lei pentru activități de tineret) transmisă de MTS în data de 18.01.2018 și reiterată de aceștia în data de 15.02.2018, fapt pentru care nu cunoaștem la această dată fundamentarea Ordonatorului principal de credite și implicit pentru ce se vor cheltui acești bani, fiindcă nu ne-a fost comunicată.

Acest titlu bugetar cuprinde Activități sportive și Activități de tineret, cu alte cuvinte ordonatorul de credite principal avea obligația conform art. 21 alin. (8) al Legii nr. 500/2002 a finanțelor publice, actualizată și republicată, să fundamenteze UNDE și CÂT se va cheltui de către DSTMB pentru fiecare activitate în parte.

La această dată, nu ne este comunicat de către ordonatorul de credite principal CÂT din suma de 47.984 lei se alocă activităților sportive pentru anul 2018 și CÂT din suma de 47.984 lei se alocă activităților de tineret, fapt pentru care nu avem cum să efectuăm demersurile legale de finanțare a solicitărilor dumneavoastră.

Am solicitat Ministerului Tineretului și Sportului, în data de 22.02.2018, să ne comunice fundamentarea sumelor alocate prin Bugetul alocat DSTMB cu nr. 1425/21.02.2018, pentru a putea identifica care a fost decizia acestuia în repartizarea sumelor, dar totodată și care a fost decizia acestuia de plată a facturilor la utilități sau serviciilor ce vor fi plătite de către administratorul MTS al patrimoniului bucureștean, având în vedere că sunt sume alocate de acesta mai mici decât cele prevăzute de lege în condițiile unei execuții bugetare a anului 2017 și în condițiile majorării salariului minim pe economie la 1900 lei, implicit a majorării prețurilor începând cu anul 2018.

 

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat în suspendarea temporară a finanțării și menținerea acesteia, decizie luată de conducerea DSTMB și motivată de dorința de respectare a prevederilor legilor în vigoare, dar și aplicată urmare problematicilor prezentate în comunicarea cu superiorul ierarhic referitor la sumele repartizate de acesta instituției noastre.

 

Întreg raportul poate fi accesat pe pagina www.curteadeconturi.ro .

 

Echipa DSTMB