DIRECȚIA PENTRU SPORT ȘI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Noile cerinte pentru intocmirea raportului de activitate al asociatiilor municipale

12 February 2010, Stiri Tineret
879336_sigla-fara-adresa.jpg

RAPORTUL DE ACTIVITATE
– 2009 –

(în baza Legii educatiei fizice si sportului,
nr. 69/ 28.04.2000, republicatã 20.03.2009)

 Directia pentru Sport a municipiului Bucuresti
2010

Capitolul 1. CONSIDERATII GENERALE
(scurtã prezentare a asociatiei municipale pe ramurã de sport din punct de vedere istoric si al legislatiei în vigoare)

Capitolul 2. SCOPUL ASOCIATIEI
(prezentarea Asociatiei municipale pe ramurã de sport conform legislatiei în vigoare)

Capitolul 3. OBIECTIVE
(ale Asociatiei municipale pe ramurã de sport la nivelul municipiului Bucuresti, cu referire la: SPORTUL DE PERFORMANTÃ, SPORTUL PENTRU TOTI, SPORTUL SCOLAR si UNIVERSITAR, SPORTUL PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP)

3.1. Obiective principale si secundare propuse la final de an 2008 pentru
       activitatea pe anul 2009, conform strategiei asociatiei municipale pe
       ramura de sport.
3.2. Obiective principale si secundare realizate pe anul 2009 conform
       strategiei asociatiei municipale pe ramura de sport..
3.3 Obiective principale si secundare propuse pe anul 2010 conform
       strategiei asociatiei municipale pe ramura de sport.

Capitolul 4. CALENDARUL COMPETITIONAL

4.1. Calendarul competitional la final de an 2008.
4.1.1. Numãr de sportivi angrenati pe categorii în parte, în cazul activitãtilor
          sportive cu sportivi legitimati.
4.1.2. Numãr de participanti angrenati pe categorii în parte, în cazul
          activitãtilor sportive fãrã sportivi legitimati.
4.2. Calendarul competitional la final de an 2009.
4.2.1. Numãr de sportivi angrenati pe categorii în parte, în cazul activitãtilor
          sportive cu sportivi legitimati.
4.2.2. Numãr de participanti angrenati pe categorii în parte, în cazul
          activitãtilor sportive fãrã sportivi legitimati.
4.3. Calendarul competitional pe anul 2010.

Capitolul 5. ACTIVITATEA COLEGIULUI DE ARBITRI
(din cadrul Asociatiei municipale pe ramurã sportivã)

5.1. Obiective principale si secundare propuse la final de an 2008 pentru
       activitatea pe anul 2009.
5.1.1. Numãr de arbitri: cursanti, absolventi curs, pe fiecare
                      categorie în parte, la nivelul municipiului Bucuresti.
5.1.2. Numãr de meciuri arbitrate la nivelul municipiului Bucuresti
                      pe fiecare categorie în parte, pentru formarea si însusirea
                      regulamentului de joc si a regulamentului de arbitraj pe
                      ramurã sportivã.
5.2. Obiective principale si secundare realizate pe anul 2009
5.2.1. Numãr de arbitri: cursanti, absolventi curs, pe fiecare
                      categorie în parte, la nivelul municipiului Bucuresti.
5.2.2. Numãr de meciuri la nivelul municipiului Bucuresti pe
                      fiecare categorie în parte, pentru formarea si însusirea
                      regulamentului de joc si a regulamentului de arbitraj pe
                      ramurã sportivã.
5.3. Obiective principale si secundare propuse pe anul 2010
5.3.1. Numãr de arbitri previzionat: cursanti, absolventi curs, pe fiecare
                      categorie în parte, la nivelul municipiului Bucuresti.
5.3.2. Numãr de meciuri previzionat la nivelul municipiului Bucuresti pe
                      fiecare categorie în parte, pentru formarea si însusirea
                      regulamentului de joc si a regulamentului de arbitraj pe
                      ramurã sportivã.

Capitolul 6. CLUBURILE si ASOCIATIILE SPORTIVE
(referire la structurile sportive afiliate la asociatia municipalã pe ramura sportivã)

6.1. Numãr de cluburi sportive la final de an 2008, final de an 2009 si
       propunerea de dezvoltare pe anul 2010.
6.2. Numãr de sportivi legitimati pe ramura sportivã la final de
       2009 si propuneri de dezvoltare pe anul 2010.
6.3. Numãr de competitii organizate de acestea în calitate de
       partener cu Asociatia municipalã sau alte institutii.
6.4. Informarea cluburilor si asociatiilor sportive asupra problemelor de
       sãnãtate cu privire la dezvoltarea armonioasã a copiilor si tinerilor, si
       cu mentiune asupra problematicii virusului A(H1N1).

Capitolul 7. FINANTAREA DIN FONDURI NERAMBURSABILE
(referire la structurile sportive de drept privat afiliate la asociatia municipalã pe ramura sportivã sau a asociatiei municipale în cauzã)

7.1. Informarea structurilor sportive de drept privat cu privire la
       Finantarea din fonduri nerambursabile conform Legii 350/
       02.12.2005, Legii 500/ 11.06.2002 si a Ordinului 130/ 28.03.2006 în
       anul 2008, respectiv 2009.
7.2. Numãr de structuri sportive de drept privat ce au accesat la final de
       an 2008, final de an 2009 fonduri nerambursabile.

Capitolul 8. COMBATEREA VIOLENTEI ÎN SPORT.
DOPAJUL ÎN SPORT
(referire la asociatiile municipale, în cadrul activitãtilor sportive organizate sau în cadrul conferintelor, cursurilor de perfectionare, etc.)

8.1. Modul de informare al structurilor sportive cu privire si conform
       Legii 69/ 28.04.2000 republicatã 20.03.2009 si Legii 4/ 11.01.2008,
       despre combaterea violentei în sport.
8.2. Modul de informare al structurilor sportive cu privire la Legea 69/
       28.04.2000 republicatã 20.03.2009 si Legea nr. 122/2009 privind
       aprobarea OUG nr. 150/2008 pentru modificarea si completarea
       Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in
       sport .

Capitolul 9. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT SI MARKETING
(la nivelul asociatiei municipale pe ramura de sport)

9.1. Numãrul si o scurtã prezentare a Trofeelor, Turneelor, Cupelor si
       Campionatelor (municipale, nationale, europene, mondiale, olimpice)
       desfãsurate pe teritoriul municipiului Bucuresti sub directa
       organizare a asociatiei municipale pe ramura de sport si în parteneriat
       cu alte structuri sportive sau institutii.
9.2. Numãrul de jocuri sau reuniuni în functie de asociatia municipalã pe
       ramura de sport.
 9.2.1. Feminin, pe fiecare categorie în parte.
 9.2.2. Masculin, pe fiecare categorie în parte.
9.3. Cursuri de perfectionare a antrenorilor, arbitrilor si sportivilor
       organizate pe teritoriul municipiului Bucuresti, sub directa organizare
       a asociatiei sportive pe ramura sportivã pe anul 2009 si previziune
       asupra anului 2010.
9.4. Activitatea de management si marketing a asociatiei pe ramura de
       sport.
9.4.1. Atragerea de resurse financiare si materiale prin sponsori,
                      donatii, etc., la finele anului 2008, pentru activitatea sportivã
                      organizatã la nivelul municipiului Bucuresti.
9.4.2. Realizarea de resurse financiare si materiale prin sponsori,
                      donatii, etc., la finele anului 2009, pentru activitatea sportivã
                      organizatã la nivelul municipiului Bucuresti.
9.4.3. Atragerea de resurse financiare si materiale prin sponsori,
                      donatii, etc., pentru anul 2010 având în vedere problematica
                      Crizei Mondiale, pentru activitatea sportivã organizatã la nivelul
                      municipiului Bucuresti.

Capitolul 10. VOLUNTARIATUL
(la nivelul asociatiei municipale pe ramura de sport)

10.1. Mãsurile întreprinse pentru dezvoltarea conceptului de voluntariat si
         mãrirea eficientei activitãtii derulate la nivel municipal prin aceasta,
         pentru anul 2009, de cãtre asociatia municipalã pe ramura de sport.
10.2. Activitatea de management si marketing a asociatiei pe ramura de
         sport, cu scop în atragerea si recrutarea unui activ de voluntari cât
         mai numeros pe anul 2009.
10.2.1. Planul de actiune privind atragerea de resurse financiare si materiale
            prin sponsori, donatii, etc., la finele anului 2008 pentru remunerarea
            voluntarilor din cadrul asociatiilor municipale pe ramura de sport,
10.2.2. Realizarea de resurse financiare si materiale prin sponsori,
            donatii, etc., la finele anului 2009 pentru remunerarea voluntarilor din
            cadrul asociatiilor municipale pe ramura de sport.
10.2.3. Planul de actiune privind atragerea de resurse financiare si material
            prin sponsori, donatii, etc., pentru anul 2010 având în vedere
            problematica Crizei Mondiale, la nivelul municipiului Bucuresti.
10.3. Mãsurile întreprinse pentru dezvoltarea conceptului de voluntariat si
         mãrirea eficientei activitãtii derulate la nivel municipal prin
         aceasta, pentru anul 2010, având ca punct de pornire, anul 2009.

Capitolul 11. ACTIVITATEA DE CERCETARE
(la nivelul asociatiei municipale pe ramura de sport)

11.1. Elaborarea de lucrãri de specialitate la nivelul asociatiei municipale:
         cãrti, reviste, pliante cu caracter informativ, etc. (bibliografia
         folositã pentru elaborarea acestora de cãtre instructor sportivi,
         antrenori, etc.).
11.2. Statistici pe categorii sau nivele de vârstã, cu scop în identificarea
         problematicii educatiei fizice sportive, la nivelul municipiului
         Bucuresti si de asemenea, solutiile sau cãile de rezolvare a acestora
         pe viitor pentru mobilizarea realã a unei selectii cu caracter
         functional în sprijinul performantei sportive, cât si a marii
         performante.

Capitolul 12. CONCLUZII FINALE ASUPRA ACTIVITÃTII.
                      PROPUNERI. RELATIA DE COLABORARE CU
                      INSTITUTIILE PARTENERE (consiliul local, institutii
                      publice, regii autonome, companii nationale, societãti pe
                      actiuni)
(la nivelul asociatiei municipale pe ramurã de sport, în cadrul activitãtii pe care o desfãsoarã, cu multumirile de rigoare aduse institutiilor, sponsorilor, voluntarilor, etc.)