DIRECȚIA PENTRU SPORT ȘI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

MTS a alocat BUGETUL DSTMB pentru anul 2018

23 February 2018, Slider, Stiri
POZA SITE 001

În data de 21.02.2018, Ministerul Tineretului și Sportului în calitatea sa de ordonator de credite principal și decident asupra finanțării instituției din subordine, a transmis Bugetul pentru anul 2018  (http://dstmb.ro/informare-publica-2/buget/) al instituției noastre ce are rol executiv în vederea aplicării acestuia în interesul dumneavoastră, stimate cetățean bucureștean.

Având în vedere prevederile legale în vigoare privind transparența, am publicat astăzi 23.02.2018 Bugetul primit de la Minister pentru anul 2018 și necesar cetățenilor bucureșteni doritori de sprijin în domeniile Sport și Tineret.

Acest articol își dorește să vină în sprijinul dumneavoastră, stimate cetățean bucureștean și nu numai, pentru a înțelege o mică parte a deciziei MTS ca ordonator de credite principal privind finanțarea structurilor sportive și ONGT –urilor la nivelul municipiului București, precum și a finanțării necesarului privind funcționarea instituției noastre.

Prin urmare, referitor la Bugetul alocat pentru 2018, vă aducem la cunoștință următoarele:

  1. Alocarea bugetară de către Minister la Titlu 10 ”Cheltuieli de personal este conformă cu minimul necesar și cu posibilitatea de a putea scoate la concurs un număr de 5 posturi vacante în condițiile în care Ministerul Tineretului și Sportului transmite spre aprobare Memorandumul conform legii și a solicitării noastre, spre Guvernul României.

Până la aprobarea Memorandumului transmis de Minister în calitate de ordonator principal de credite, și comunicare de către acesta asupra deciziei luate privind posturile vacante ce pot fi scoase la concurs de către DSTMB, situația privind suspendarea temporară comunicată în data de 04.01.2018, (http://dstmb.ro/suspendare-temporara-activitate-dstmb-2018/) nu se modifică.

Cu toate acestea, demersurile de plată a salariilor întârziate ale personalului DSTMB urmare comunicării Bugetului în data de 21.02.2018, se vor realiza săptămâna viitoare, așteptând la această dată validarea sumelor alocate de MTS de către Ministerul Finanțelor Publice pentru a putea efectua demersuri către Trezoreria Sector 1.

  1. Alocarea Bugetară de către Minister a sumei de 61.324 lei la Titlul 20 “Bunuri și servicii”, ce nu corespunde suma de 170.000 lei transmisă de MTS în data de 18.01.2018 și reiterată de aceștia în data de 15.02.2018, fapt pentru care nu cunoaștem la această dată fundamentarea Ordonatorului principal de credite și implicit pentru ce se vor cheltui acești bani pentru buna organizare și funcționare a DSTMB pentru anul 2018.

Menționăm că Proiectul de buget al DSTMB transmisă fundamentat către MTS conform legilor în vigoare, în anul 2017, pentru Titlul ”Bunuri și servicii” este de 1.738.860 lei.

Rezultă în prezent o alocare de 3,53 % față de necesarul solicitat de DSTMB pentru anul 2018.

  1. Alocarea bugetară de către Minister a sumei de 47.984 lei la Titlul 59 “Acțiuni cu caracter științific și social cultural”, ce nu corespunde cu suma totală de 221.592 lei (150.000 lei pentru activități sportive și 71.592 lei pentru activități de tineret) transmisă de MTS în data de 18.01.2018 și reiterată de aceștia în data de 15.02.2018, fapt pentru care nu cunoaștem la această dată fundamentarea Ordonatorului principal de credite și implicit pentru ce se vor cheltui acești bani pentru anul 2018, fiindcă nu ne-a fost comunicată.

Acest titlu bugetar cuprinde Activități sportive și Activități de tineret, cu alte cuvinte ordonatorul de credite principal avea obligația conform art. 21 alin. (8) al Legii nr. 500/2002 a finanțelor publice, actualizată și republicată, să fundamenteze UNDE și CÂT se va cheltui de către DSTMB pentru fiecare activitate în parte pentru anul 2018, ceea ce la această dată nu ne este comunicat în clar.

La această dată, nu ne este comunicat de către ordonatorul de credite principal CÂT din suma de 47.984 lei se alocă activităților sportive pentru anul 2018 și CÂT din suma de 47.984 lei se alocă activităților de tineret, pentru anul 2018, fapt pentru care nu avem cum să efectuăm demersurile legale de finanțare a solicitărilor dumneavoastră.

În finalul acestei scurte informări a dumeavoastră, stimate cetățean bucureștean, despre Bugetarea alocată instituției noastre pentru anul 2018 de către Ministerul Tineretului și Sportului în calitatea sa de ordonator de credite principal și decident asupra finanțării bunei organizării și desfășurării activității la nivelul municipiului București a instituției sale din subordine, vă comunicăm că pentru un număr de 9 angajați existenți, ordonatorul de credite principal a considerat necesară alocarea sumei de 75 lei pentru pregătire profesională a acestora pentru anul 2018.

Am solicitat Ministerului Tineretului și Sportului, ieri 22.02.2018, să ne comunice fundamentarea sumelor alocate prin Bugetul alocat DSTMB cu nr. 1425/21.02.2018, pentru a putea identifica care a fost decizia acestuia și efectua demersurile legale ce se impun în cheltuirea sumei de 75 lei pentru cursurile de formare profesională ale personalului DSTMB, dar totodată și care a fost decizia acestuia de plată a facturilor la utilități sau serviciilor ce vor fi plătite de către administratorul MTS al patrimoniului bucureștean prin DSTMB, având în vedere că sunt sume alocate de acesta mai mici decât cele prevăzute de lege în condițiile unei execuții bugetare a anului 2017 și în condițiile majorării salariului minim pe economie la 1900 lei, implicit a majorării prețurilor începând cu anul 2018.

 

Echipa DSTMB