DIRECȚIA PENTRU SPORT ȘI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Legislaţie generală

LEGI:

LEGEA Nr. 69 din 2000 LEGEA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI;

– LEGEA Nr. 34 din 13 martie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 din 2000;

LEGEA Nr. 188 din 8 decembrie 1999 – Republicată privind Statutul funcţionarilor publici;

LEGEA Nr. 82 din 24 decembrie 1991 LEGEA CONTABILITĂŢII;

LEGEA Nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat;

LEGEA Nr. 227 din 2006 privind dopajul în sport, modificată şi completată prin ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 150 din 4 noiembrie 2008 aprobată prin LEGEA Nr. 122 din 29 aprilie 2009;

LEGEA Nr. 4 din 2008 violenta în sport;

– LEGEA Nr. 10 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4 din 2008;

– LEGEA Nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea;

– LEGEA Nr. 204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea OG nr. 36 din 1998 pentru modificarea si completarea legii nr. 32 din 1994 privind sponsorizarea;

– LEGEA Nr. 321 din 22 noiembrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă;

– LEGEA Nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă;

LEGEA Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Republicată Codul muncii;

LEGEA Nr. 350 din 2006 LEGEA TINERILOR;

LEGEA Nr. 333 din 2006 privind CENTRELE DE TINERET;

LEGEA Nr. 351 DIN 2006 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din România;

– LEGEA Nr. 15 din 9 ianuarie 2003 – Republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

– LEGEA Nr. 293 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

LEGEA Nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal;

LEGEA Nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;

LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal;

– LEGEA Nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134 din 2010 privind Codul de procedura civila;

LEGEA Nr. 350 din 2005 – privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţile nonprofit de interes general;

– LEGEA Nr. 448 din 2006 – privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

LEGEA Nr. 116 din 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

ORDONANŢE:

ORDONANŢĂ 15 din 14 iulie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport;

– ORDONANŢĂ Nr. 59 din 30 august 2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi;

ORDONANŢĂ Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii;

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

HOTĂRÂRI GUVERN:

HOTĂRÂRE Nr. 11 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea MTS;

HOTĂRÂRE Nr. 776 din 28 iulie 2010 privind organizarea şi funcţionarea DJST-urilor si DSTMB;

HOTĂRÂRE Nr. 884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 din 2000;

HOTĂRÂRE Nr. 859 din 2003 privind indemnizaţia de merit;

– HOTĂRÂRE Nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă modificată şi completată prin HOTĂRÂRE Nr. 924 din 12 septembrie 2012 în Monitorul Oficial nr. 661/2012;

HG Nr. 89 din 2010 – pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

HOTĂRÂRE Nr. 124 din 21 februarie 1991 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Olimpic Roman, completată prin HOTĂRÂRE Nr. 631 din 17 august 1995 şi modificată prin HOTĂRÂRE Nr. 883 din 9 decembrie 1998;

– Hotărârea Guvernului României privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor MTS în domeniul activităţii de tineret cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRÂRE Nr. 259 din 22 februarie 2006, modificată şi completată de HOTĂRÂRE Nr. 651 din 27 mai 2009;

– HOTĂRÂRE Nr. 801 din 19 mai 2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc Tei;

– Hotărârea Guvernului României privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice – HOTĂRÂRE Nr. 264 din 13 martie 2003 – Republicată.

ORDINE:

ORDIN Nr. 511 din 16 aprilie 2013 – Metodologie MTS închiriere;

ORDIN Nr. 130 din 2006 privind finanţarea proiectelor cluburilor şi asociaţiilor sportive din fonduri publice;

ORDIN Nr. 946 din 4 iulie 2005 – Republicat pentru aprobarea Codului controlului intern, managerial;

ORDIN Nr. 954-B-C-2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului Asociaţiilor şi Fundaţiilor, Registrului Federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

– ORDIN Nr. 4079 din 25 mai 2006 privind înfiinţarea centrelor naţionale de excelenţă.