DIRECȚIA PENTRU SPORT ȘI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

În atenția STRUCTURILOR SPORTIVE cu activitate în raza administrativ-teritorială a municipiului București

5 October 2016, Slider, Stiri, Stiri Sport
poza-info1-300x225

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului privind organizarea şi desfăşurarea de activităţi sportive, conform reglementărilor legale în vigoare, vă rugăm să ne transmiteţi până la data de 10.10.2016, orele 16:00 semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal și/sau persoana împuternicită legal, Calendarul activităţilor sportive pe anul 2017 (conform anexa 1), ce va fi considerat ca Proiect de buget pentru anul 2017 al structurii sportive privind activitățile ce doriți să le desfășurați în parteneriat cu instituția noastră în raza administrativ teritorială a municipiului București, Proiect care va fi transmis Ministerului Tineretului și Sportului spre analiză și decizie.

Deasemenea vă rugăm să ne transmiteți până la data de 14.10.2016, orele 16:00 semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal și/sau persoana împuternicită legal, Cererile de finanțare și anexele pentru activităţilor sportive pe anul 2017 (conform anexa 2), ce vor sta la baza Proiectului de buget pe capitole pentru anul 2017.

Structurile sportive care nu transmit conform termenelor din prezenta adresă, nu vor fi introduse în calendarul de activităţi pentru anul 2017 şi în Proiectul de buget pentru anul 2017 al instituţiei noastre, privind finanţarea activităţilor sportive organizate și desfășurate în raza administrativ-teritorială a municipiului București.

Documentele solicitate vor fi transmise la:

  1. dstmb@mts.ro – în format electronic şi scanat (semnat şi stampilat).
  2. Fax 021.324.99.38 – semnat şi ştampilat

Pentru detalii: Consilier compartiment SPORT, Otobîcu Nicolae-Cristian tel: 0740/78.65.37.