DIRECȚIA PENTRU SPORT ȘI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Strategie teritoriala

SPORT

 

Strategia guvernamentală în domeniul sportului vizează:

  • Sportul de înaltă performanţă – dezvoltă sentimentul de prestigiu şi mândrie naţională şi formează modele de urmat
  • Sportul de performanţă – generează spiritul de performanţă pentru tot restul vieţii, în toate domeniile de activitate
  • Sportul de masă sau Sportul pentru toţi – dezvoltă comportamente care favorizează orientarea către performanţa cotidiană şi asigură dezvoltare durabilă.

 

Pilonii strategiei DSTMB, aflaţi în strânsă corelare cu pilonii strategiei naţionale în domeniul sportului,  sunt:

  • Participarea sportiva – creşterea numărului de practicanţi pentru fiecare ramură de sport
  • Performanţă sportivă – dezvoltarea spiritului competitiv şi de fair-play, organizarea de competiţii cu scopul de a stimula creşterea numărului de sportivi de înaltă performanţă
  • Excelenţă sportivă – promovarea rezultatelor deosebite obţinute la competiţiile de mare anvergură de către sportivii bucureşteni
  • Resursele umane – sporirea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniu
  • Voluntariatul – implicarea tinerilor şi a foştilor performeri în activităţi de voluntariat
  • Rentabilizarea bazelor sportive, inclusiv prin intermediul parteneriatelor public – privat
  • Realizarea registrului bazelor sportive din Capitală (obiectiv strategic prioritar)

Prin urmare, pentru a se obţine creşterea rezultatelor sportive este nevoie de adoptarea măsurilor corective pe patru mari direcţii de acţiune care stau la baza mecanismului funcţional sportiv:

1. Motivaţia/stimularea sportivă – creşterea rapidă a interesului pentru practicarea sportului pe toate palierele (personal, familial, de grup/colectiv, comunitate locala);

2. Cadrul instituţional şi juridic;

3. Sistemul de selecţie, motivare şi promovare în cariera sportivă;

4. Resursele pentru practicarea sportului.

În conditiile date, obiectivele strategice se vor plia pe aceste direcţii de acţiune cu precizarea că, în mod firesc, creşterea rezultatelor sportive constituie prin efect a cincea direcţie de acţiune, de convergenţă a celorlalte patru.

 

TINERET

Viziunea DSTMB în domeniul tineretului se bazează pe cinci obiective generale, enunţate drept priorităţi ale strategiei:

–          Integrarea tinerilor pe piaţa muncii

–          Asigurarea condiţiilor pentru formarea continua

–          Asigurarea condiţiilor pentru o viaţă intelectuală, culturală şi sportivă corespunzatoare

–          Asigurarea condiţiilor de trai decent

–          Introducerea de facilităţi fiscale pentru tinerii care îşi intemeiază o familie.

 

Pentru realizarea obiectivelor generale propuse se urmăreşte atingerea a cinci obiective specifice stipulate şi în planul de acţiuni al strategiei:

1. Asigurarea accesului tinerilor la educaţie şi informare

–          facilitarea accesului tinerilor la educaţia formală;

–          dezvoltarea serviciilor de educaţie nonformală;

–          asigurarea accesului tinerilor la informare.

2. Dezvoltarea serviciilor de sănatate si de protecţie socială pentru tineri

–          extinderea serviciilor de sănătate pentru tineri;

–          dezvoltarea sistemului integrat de servicii sociale pentru tineri;

–          susţinerea familiilor tinere.

3. Asigurarea oportunităţilor economice pentru tineri

–          dezvoltarea serviciilor de suport pentru afaceri;

–          dezvoltarea competentelor profesionale ale tinerilor in conformitate cu cererea

–          de pe piata muncii;

–          imbunatatirea oportunitatilor de angajare a tinerilor.

4. Participarea tinerilor la viaţa publică şi la promovarea cetăţeniei active

–          consolidarea mecanismelor de participare a tinerilor la luarea deciziilor;

–          facilitarea accesului tinerilor la programe de cultură, sport şi agrement.

5. Consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul tineretului

–          perfecţionarea cadrului normativ în domeniul tineretului;

–          dezvoltarea capacităţilor instituţionale de implementare a politicii de tineret.

 

Strategia teritoriala DSTMB                       Descarca aici