DIRECȚIA PENTRU SPORT ȘI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Program Guvernare 2016-2020

TINERET ŞI SPORT

 

Când vorbim despre tineri vorbim despre viitorul acestei ţări. Când vorbim despre şanse pe care statul le acordă tinerilor aflaţi la început de drum, vorbim despre şanse pe care statul le dă viitoarei societăţi şi când vorbim despre speranţa de viaţă crescută şi calitate a vieţii nu putem să omitem importanţa sportului. Credem într-o construcţie puternică, într-un viitor mai bun pentru tineri şi pentru România. Programul de guvernare pentru tineret şi sport trebuie să urmărească integrarea tinerilor pe piaţa muncii, printr-un program de asistenţă specială a acestora, de către instituţiile guvernamentale de profil, de la absolvire şi până la încadrarea în muncă; asigurarea condiţiilor pentru formarea continua, pentru menţinerea nivelului de cunoştinţe şi competenţe la un nivel competitiv pe piaţa muncii; asigurarea condiţiilor pentru o viaţă intelectuala, culturală şi sportivă corespunzătoare, prin dezvoltarea şi modernizarea reţelei instituţiilor culturale, artistice şi sportive din mediul urban şi rural; asigurarea condiţiilor de trai decente, prin acces la o locuinţă în sistem ANL, în cazul în care tanarul nu deţine în familie alte proprietăţi; introducerea de facilităţi fiscale pentru tineri care îşi întemeiază o familie.

PRINCIPII

Politicile în domeniul tineretului au la baza următoarele principii generale:

 • elaborarea şi promovarea unor strategii globale, integrate şi fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetărilor sociale actuale;
 • asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret;
 • sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup;
 • sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa economică, educaţională şi culturală a ţării;
 • stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;
 • garantarea dreptului la educaţie, instruire şi specializare profesională;
 • stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;
 • stimularea mobilităţii în rândul tinerilor;
 • stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
 • promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor.

 

DIRECŢII DE ACŢIUNE TINERET

Educaţie:

 • Program naţional de tabere tematice pentru elevi;
 • Stimularea tinerilor din mediul rural să meargă la şcoală;
 • Bursele sociale “trebuie” să acopere cheltuielile de masă, rechizite şi cazare necesare tânărului pentru o lună de studiu;
 • Burse de merit pentru elevi realizate în parteneriat cu autoritătile locale;
 • Burse de merit pentru studenţi;
 • Crearea unui sistem real de intership în administraţia publică centrală şi locală pentru studenţii cu rezultate deosebite şi oferirea unui număr de locuri anual în sistemul public absolvenţilor cu rezultatele cele mai bune;
 • Construirea de programe educaţionale de tipul a doua şansă pentru cei care au abandonat şcoala înainte de finalizarea studiilor.

Integrarea pe piaţa de munca:

 • Crearea de locuri de muncă, acordarea de facilităţi fiscale angajatorilor;
 • Programe de integrare în societate a copiilor care au crescut în caminele de copii, şcoli de corecţie sau sunt expuşi unor riscuri de tipul substanţelor care asigură dependenţa gravă (alcool, droguri etc.);
 • Programe de sprijinire a tinerilor care provin din anumite zone defavorizate;
 • Acordarea de facilităţi fiscale pentru tinerii români din străinatate care activează în anumite domenii de interes (ex.: informatică, cercetare, inovare, transfer tehnologic etc.) şi care decid să profeseze în ţară.

Locuinţe pentru tineri:

 • Conform statisticilor, familiile tinere nu au posibilitatea de a-şi procura propria casă. Acesta este şi unul dintre principalele motive pentru care tinerii ne pleaca din ţară;
 • Preţul de achiziţie al locuinţelor pentru tineri va fi mult diminuat. Prin implicarea autorităţilor locale (primărie, consiliul judeţean) şi a guvernului se va ajunge la diminuarea substanţială a preţului locuinţelor.

Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2015 – 2020   Descarcă aici

DIRECŢII DE ACŢIUNE SPORT

În ceea ce priveşte sportul, politicile guvernamentale vor încuraja dezvoltarea sportului de înaltă performanţă, un excelent mijloc de a promova România, de a intensifica sentimentul de mândrie naţională dar şi a sportului de performanţă şi a celui de masă.

 

 • Întărirea statutului orelor de educaţie fizică în şcoli prin îmbunătăţirea conţinutului şi a modalităţilor de predare, a controlului acestora şi a modernizării activităţii cluburilor sportive şcolare şi a liceelor cu program de educaţie fizică;
 • Implicarea României în organizarea unor competiţii sportive naţionale şi internaţionale de anvergură, aşa cum este cazul Festivalului Olimpic al Tineretului European, care urmează să se desfăşoare în România în 2013 cu circa 170 de tări participante, circa 9.000 de persoane etc., fiind cel mai mare proiect competiţional sportiv din ţara noastră din ultimele decenii;
 • Intensificarea măsurilor de supraveghere şi control a activităţii sportive a tuturor structurilor sportive;
 • Modernizarea bazelor sportive naţionale apartinând ANS şi COSR pentru îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire a loturilor naţionale şi olimpice;
 • Reorganizarea, împreuna cu Ministerul Sănătăţii, a Institutului de Medicină Sportivă, a Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport şi a şcolii de antrenori după modele occidentale şi înfiinţarea unui Centru Naţional de Refacere şi Recuperare Sportivă.
 • Organizarea de campionate şcolare şi universitare în cel puţin 10 ramuri de sport.

Strategia Națională pentru Sport 2016 – 2032   Descarcă aici