DIRECȚIA PENTRU SPORT ȘI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Punct de informare

Programul de lucru al DSTMB:

Luni:  08:00 – 16.30

Marți: 08:00 – 18.00

Miercuri: 08:00 – 16.30

Joi: 08:00 – 16.30

Vineri:  08:00 – 14:00

 

Punct de informare deschis publicului:  Luni – Vineri   10:00 – 15:00

Persoana de contact: Mirela Luiza Drăghici  – Compartimentul Relații cu Publicul

Adresa: B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1, Bucuresti

Regulament Intern   Descarcă aici

 

Anunț ofertă câștigătoare licitație Baza sportivă Oltenița

Organizare licitaţie publică Baza Olteniţa

 

DECIZII

Decizie 45/12.03.2015

privind dreptul angajaților/salariaților de reprezentare al instituției, cu drept de semnătură privind îndrumare, consiliere și răspuns/transmitere de date(în format letric și electronic), în relaționarea cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerul Tineretului și Sportului, autoritățile, instituțiile publice, structuri sportive, organisme nonguvernamentale și private.

Decizie 226/13.10.2014

privind numirea în funcția de consilier superior a domnului Sandu Cristian în cadrul compartimentului SPORT al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti.

Decizie 185 /02.09.2014

privind numirea în funcția de consilier superior a doamnei Duță Ana în cadrul compartimentului TINERET al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti.

Decizie nr. 63/13.03.2014

privind supravegherea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat de către Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti.

Decizie nr. 10/15.01.2014 

privind regulament intern din cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti.

Decizia nr. 17/21.01.2014

privind colaborarea dintre compartimentele Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti.

Decizia nr. 19/21.01.2014

privind înfiinţarea Comisiei Sport din cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti.

Decizia  nr. 16/21.01.2014

privind responsabilitatea completării condicii de prezenţă din cadrul cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti

Decizia nr. 3/13.01.2014

privind modificarea termenului de predare al procesului verbal de inventariere din cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti

Decizia nr. 185/13.12.2013

privind modificarea componenţei comisiei de inventariere din cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti

Decizia nr. 171/03.12.2013

privind desfăşurarea inventarului pe 2013 şi componenţa comisiei de inventariere din cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti

Decizia nr.162/25.11.2013

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Desfăşurarea Activităţilor Sportive din cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti.

Decizia nr.113/21.08.2013

privind constituirea Comisiei pentru Desfăşurarea Activităţilor Sportive din cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti

Decizia nr.17/14.02.2013

privind Programul de lucru în cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti.

Decizia nr 14/12.02.2013

privind Comisia de supraveghere a mentinerii destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului